Chia sẻ key win 10 2019


💿 Windows 10 Enterprise LTSC 2019 OEM | Online
🔑 93MGM-NTFKD-6BK63-R6FYR-6Q9PB
----------------------------------------
💿 Windows 10 Enterprise LTSB 2016 OEM | Online
🔑 7GN97-FQ6DF-QBMYV-28KM2-76FCK
🔑 7DNJW-JKTTC-TP8WH-P9GQ6-238WX
🔑 7KK6K-4NDVV-HTVGG-QDVQC-3YJWX
----------------------------------------
💿 Windows 10 Enterprise LTSB 2015 OEM | Online
🔑 CJ4JF-8KNY7-PCH2B-Y6B49-MG9R8
🔑 B2CN9-BBR6B-RYGBQ-GRWB4-R3KR8
🔑 P76N4-YPWHH-C7MCT-FYFYJ-WB48Y
🔑 JNJ8Y-QQPM2-KRDTP-BXKM6-FVV2X
----------------------------------------
💿 Windows 10 Enterprise OEM | Online
🔑 37H8N-G8QKK-JX3B6-YV272-7CFCC
🔑 33PHT-PN79K-GKB2W-TKXX4-X2FCC
🔑 36H8N-87FTD-43DF2-TH9V8-DGPJP
----------------------------------------
💿 Windows Server 2019 RTM Standard Retail
🔑 HM3NG-HXCBR-B3BCG-X9MVG-GMWVQ
💿 Windows Server 2019 RTM Datacenter Retail
🔑 NPTRB-CFYFD-DGFPG-DY9GJ-CPR8F
----------------------------------------
🛑 Key hết lượt Online có thể chuyển sang activate by phone bằng Get WEB - Hướng dẫn tại đây: https://www.ndat-it.tk/2019/01/tu-kich-hoat-ban-quyen-windows-7-voi.html
Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn

Bài viết liên quan