Header Ads

PatchDay Microsoft sẽ phát hành 1 bản


📝 Theo thông lệ vào thứ ba hàng tháng #PatchDay Microsoft sẽ phát hành 1 bản vá #CumulativeUpdate cho các version 1507, 1607, 1703, 1709, 1803 và version 1809 của Windows 10.
🛑 Ngày 8 tháng 1, Microsoft đã phát hành gói cập nhật tích lũy KB4480116 cho Windows 10 #October2018Update (version 1809). Sau khi cập nhật, build của Windows 10 sẽ thay đổi thành 17763.253
 Bạn đọc quan tâm có thể tải về thông qua #WindowsUpdate hoặc tải bản cài offline tại đây: https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx…
=========

Không có nhận xét nào

Cảm ơn bạn đã để lại nhận xét! Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời bạn sớm nhất có thể