Header Ads

Tự activate Office 2019 bằng key Volume

📌 Tự activate Office 2019 bằng key Volume 📌
🔑 XGWMN-6YPCH-CVR94-QF38P-4RJKQ
🔑 VBQD8-HNPC6-WJ4TG-DD9MH-4C33D
(🛑 Note: bạn có thể activate, sao lưu lại bản quyền để dành trước rồi cài bộ cài office 2019 sau cũng được)
 B1: tải công cụ này về chọn như ảnh rồi nhấn "Install License" đợi quá trình nạp lic 2019 volume hoàn tất rồi tắt đi: bit.ly/OfficeToolPlus
 B2: dùng key trên activate theo hướng dẫn tại đây: bit.ly/ActivateWindows7byPhone
(KEY ĐANG CÒN CÓ THỂ GET WEB, khi hết lượt get web thì bạn phải call skype để lấy CID)
 B3: [dành cho các bạn nào còn bị dính key KMS, Grace, hoặc key retail không cần thiết]. Bạn mở cmd quyển quản trị (Run as admin) -> paste lệnh dưới vào thay XXXXX bằng 5 ký tự cuối của key cần xóa:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:XXXXX
 B4: sao lưu lại bản quyền để cài lại win có thể khôi phục:https://s2w.me/41uy
=======

Không có nhận xét nào

Cảm ơn bạn đã để lại nhận xét! Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời bạn sớm nhất có thể