[Blogspot] Chèn quảng cáo vào giữa bài viết cho Blogspot

Ở bài viết lần này, mình sẽ giới thiệu một cách chèn quảng cáo vào giữa bài viết cho các bạn một cách tự động.

Cách chèn quảng cáo vào giữa bài viết

Bước 1: Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML

Tìm đến thẻ hiển thị nội dung bài viết <data:post.body/>  và thay thẻ này bằng đoạn code sau:
<div expr:id="&quot;zet1&quot; + data:post.id">
<div class="googlezet">
<!-- Chèn code quảng cáo của bạn ở đây -->
</div>
<div expr:id="&quot;zet2&quot; + data:post.id">
<script type='text/javascript'> var obj0=document.getElementById(&quot;zet1<data:post.id/>&quot;);var obj1=document.getElementById(&quot;zet2<data:post.id/>&quot;);var s=obj1.innerHTML;var t=s.substr(0,s.length/2);var r=t.lastIndexOf(&quot;&lt;br&gt;&quot;);if(r&gt;0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+16);} </script>

Bước 2: Thêm đoạn css này vào trước thẻ đóng  ]]></b:skin>

.googlezet{margin:15px auto;text-align:center}
Cuối cùng Lưu Mẫu lại là xong !
Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn

Bài viết liên quan