Header Ads

Cách tắt nhận dạng khuôn mặt của bạn trên Facebook

Facebook công bố rằng họ sẽ cho phép người dùng từ chối một số tính năng nhận dạng khuôn mặt. Người dùng sẽ có khả năng vô hiệu hóa nhận dạng khuôn mặt, sau đó Facebook sẽ không còn tự động đề xuất gắn thẻ bạn bè trong ảnh. Tương tự như vậy Facebook cũng sẽ không còn tự động gắn thẻ bạn trong ảnh.Nếu bạn từ chối nhận dạng khuôn mặt, bạn cũng sẽ không còn nhận được những thông báo gây phiền nhiễu như yêu cầu bạn tự gắn thẻ trong các bức ảnh được đăng.Khi nhận dạng khuôn mặt của bạn được bật, Facebook sẽ chọn và sử dụng để so sánh, phân tích nó với các hình ảnh hoặc video khác để nhận ra nếu bạn xuất hiện trong nội dung đó họ sẽ không chia sẻ bạn với bất cứ ai. Facebook sẽ giữ mẫu của bạn trong khi tài khoản của bạn đang hoạt động nhưng họ sẽ xóa nó nếu bạn tắt cài đặt nhận dạng khuôn mặt. Nếu không biết mình có bật tính năng này chưa và muốn tắt đi thì bạn có thể làm theo cách sau.

Cách tắt nhận diện khuôn mặt khỏi Facebook:

Vào cài đặt -> Cài đặt & quyền riêng tư -> Nhận dạng khuôn mặt
Vào tiếp nhận dạng khuôn mặt và chọn: không

Không có nhận xét nào

Cảm ơn bạn đã để lại nhận xét! Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời bạn sớm nhất có thể