Header Ads

[Thủ thuật] Đặt mật khẩu cho thư mục "quan trọng" trên Windows 10 cực đơn giản

Thông thường bạn sẽ làm gì để bảo vệ những thư mục quan trọng trên máy tính của mình? Giấu vào những vị trí khó tìm, lưu trong USB... Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn làm một cách nhanh hơn, chính là đặt pass cho thư mục "quan trọng" trên Windows mà không cần sử dụng phần mềm.

TẠO MẬT KHẨU BẢO VỆ THƯ MỤC BẰNG CMD TRÊN WINDOWS

Bước 1: Tạo thư mục chứa những dữ liệu quan trọng, click phải chọn New > Text Document


Bước 2: Mở file Text Document mà bạn vừa tạo, sao chép và dán đoạn mã code dưới đây vào:
cls

@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "HTG Locker" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "HTG Locker"
attrib +h +s "HTG Locker"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s "HTG Locker"
ren "HTG Locker" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

Trong đoạn mã trên, hãy thay thế PASSWORD_GOES_HERE thành mật khẩu mà bạn muốn nhé.

Lưu file với Save as typeAll Files và đặt tên là password.bat. Lúc này bạn có thể xóa file text vừa tạo đi chỉ giữ lại file .bat mà thôi.


Bước 3: Kích đúp chuột vào file password.bat. Lúc này nó sẽ tạo ra một thư mục mới mang tên Private. Thư mục Private là nơi bạn dùng để lưu trữ các file quan trọng. Hãy di chuyển dữ liệu của mình vào nhé.


Bước 4: Sau khi đã di chuyển dữ liệu vào thư mục Private, hãy kích đúp chuột vào file password.bat. Ngay lập tức một hộp thoại dòng lệnh sẽ xuất hiện.Nội dung hỏi rằng: Bạn có đồng ý cho ẩn thư mục này không? Hãy nhập "Y" rồi nhấn ENTER.


Sau khi thực hiện xong, thư mục Private sẽ biến mất. Nếu muốn xuất hiện lại thì hãy kích đúp chuột vào file password.bat, sau đó nhập đúng mật khẩu để hiển thị lại thư mục.


Như vậy là hoàn tất, chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào

Cảm ơn bạn đã để lại nhận xét! Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời bạn sớm nhất có thể